Downton Abbey - epizody

Panství Downton 2x2

7. října 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Duben 1917. Zatímco do vesnice se vrací Thomas hrdý na svůj čin, díky slečně O'Brienové dostává místo ve zdejší nemocnici, kde slouží se sestrou Crawleyovou. Na Downtonu řeší Carson nedostatek služebnictva. Sám se tak přetíží, že svým zdravotním stavem zkazí večeři, kde se Mary chtěla pochlubit svým novým nápadníkem Carlislem před celou rodinou, Matthewem a tetičkou Rosamunde.
Mezitím dole panuje jásot, když se jim přišel ukázat William ve své nové vojenské uniformě a Daisy je zničena, protože on tu jejich hru na milence bere moc vážně.
Nazítří se má Matthew opět vrátit do služby, Lavinie o něj projevuje velký strach a Mary přemítá, jestli mu má říct co cítí, než odjede.

Panství Downton 2x1

7. srpna 2013 v 21:28 | Lucka
Popis: Listopad 1916. Po vyhlášení války Německu narukoval Matthew Crawley, dědic panství Downton, do britské armády a jako důstojník se účastní bitvy na Sommě. Krvavá zákopová bitva, která první den stála Anglii šedesát tisíc vojáků, se stala národní tragédií a znamenala obrat ve vedení války. Matthewova jednotka dostává pár dní dovolené a mladý muž se vrací na Downton. Šlechtické sídlo působí v porovnání s blátem a krví fronty jako jiný svět, ale válka změnila i tamní poměry. Dříve neotřesitelný systém sociálních tříd je nahlodáván zevnitř a všichni bez ohledu na původ musejí čelit výzvám nové doby. Sám Matthew říká v zákopech Thomasovi, který na frontě slouží jako zdravotník, že válka člověku ukáže, na kterých věcech opravdu záleží a na kterých ne. Na panství se jako první rozhodne jednat emancipovaná nejmladší dcera lorda Richarda, Sybil, frustrovaná tím, že by měla jen nečinně sedět nebo pořádat marnotratné dobročinné akce.

Panství Downton 1x7

7. července 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Červenec 1914. Radostná zpráva o těhotenství lady Cory nově rozvíří situaci okolo dědictví Downtonu a zahalí Matthewovu žádost o ruku Mary do hávu prospěchářských pletich. Krom toho se Mary od Evelyna Napiera dozvídá, že zvěst o jejím podílu na smrti tureckého vyslance Kemala Pamuka roznesla její mladší sestra Edith. Thomas a O'Brienová mají nový plán, jak z Downtonu vystrnadit Johna Batese. Dozvěděli se, že John byl předešlým zaměstnavatelem propuštěn, protože byl obviněn z krádeže. K velkému překvapení služebnictva a pana Carsona však John obvinění nikterak nepopírá. Kuchařka paní Patmoreová byla kvůli svému zhoršujícímu se zraku poslána k očnímu specialistovi do Londýna a dobrosrdečná Anna jede s ní jako doprovod. Anna využije cesty a snaží se ve městě dopátrat celou pravdu o Johnově případu. Nad osobními radostmi, strastmi a pletichami obyvatel Downtonu se však stahují zlověstné mraky - z kontinentu přicházejí neblahé zprávy o vývoji napjaté politické situace.

Panství Downton 1x6

11. června 2013 v 20:02 | Lucka
Popis: Květen 1914. Sir Anthony příjde ke Grantemům s tím, že pozvě lady Mary na projížd'ku svým novým autem. Ta však zrovna ne zdvořila jeho nabídku odmítně a on si nakonec odváží druhou nejstarší sestru Edith. Obavy o neprovdaní prostřední dcery se zmenšují, za to o Mary si začínají dělat starosti jeji nejbližší po tom, co se k nim dostanou nehezké zprávy o lady. Nejmladší dcera Sybil se začíná aktivně zajímat o politiku, což nevypadá dobře ani pro ni, ani pro řidiče Bransona. U služebnictva atmosféra houstne po tom, co se ztratilo víno a ještě ke všemu kuchařka má šedý zákal a už skoro nevidí.

Panství Downton 1x5

7. května 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Do města přijíždí pout´, na kterou se následně vybírá u služebnictvo. Sluha Thomas pozve naivní děvečku Daisy, aby šla s ním. Ale dává jí jen falešné naděje, hlavně chtěl naštvat dobrosrdečného Williama. Na pout´ se jde podívat i paní Hughesová, která zde potkává svého bývalého nápadníka. Na panství nastupuje nový šofér Branson, který se netají svými politickými názory. Služka Gwen nachází silnou oporu v nejmladší dceři lorda, Sybil. Ta ji pomáha v realizování jejího snu, stát se sekretářkou. Komorník Bates a služebná Anna se začínají nesměla sbližovat, stejně tak i Mary a Matthew začínají zapomínat na své počáteční antipatie. Mezitím opět probíhá hašteření se hraběnky Violet a Matthewovy matky Isobel.

Panství Downton 1x3

7. května 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Březen 1913 na Downton přijíždí Evelyn Napier, s kterým si Mary tak dlouho již dopisovala. Ovšem, když přijede na hony, Mary spíše očaruje jeho známý Kemal Pamuk než potenciální budoucí ženich Evelyn. Přítomnost cizince vzbudí dokonce v dědici panství, Matthewovi, žárlivost. Když Mary jasně dává najevo o koho má a nemá zájem, její mladší sestra si začne pomýšlet na Matthewa. Komorník lorda, John Bates, mezitím řeší své zdravotní problémy sám, čehož si všimne služebnictvo i lord Robert.

Panství Downton 1x2

7. května 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Do panství Downton přijíždí Matthew, nový dědic lorda Roberta, hraběte z Granthamu, a jeho ženy Cory. Rodina by chtěla mu domluvit sňatek s jejich nejstarší dcerou Mary. Avšak ani jeden z nich není z této vyhlídky nadšený. Mary pohrdá jeho postavením, stejně jako Matthew pohrdá luxusem hrabství a nečinností vyšších vrstev. Taktéž jeho matka, která s ním přicestovala, neumí bez činně sedět a nic nedělat, a tak se začne angažovat v místní nemocnici, což se nelíbí hraběnce Violet, která je patronkou této instituce.

Panství Downton 1x1

7. dubna 2013 v 15:00 | Lucka
Popis: Duben 1912. Na Downtonské sídlo dorazí zpráva o ztroskotání Titanicu, což má pro rodinu dalekosáhlé následky. Při námořní tragédii totiž zahynul přímý dědic veškerého majetku a rodina v čele s Robertem, hrabětem z Granthamu, a jeho ženou Corou musí nově řešit otázku majetku. Kvůli klauzuli ustanovené Robertovým otcem při jejich svatbě spadá veškeré jmění pouze mužskému dědici. Podle tradiční zásady, že majetek má zůstávat v rodině, začnou se manželé na popud Robertovy pletichářské a staromilské matky Violet poohlížet po nápadnících pro Mary, nejstarší ze svých tří dcer, v řadách příbuzenstva či spřízněných rodů.
 
 

Reklama